طراحی تقویم سیوا اصفهان

سال طراحی تقویم : ۱۳۹۶
طراح تقویم: شرکت اوتیس گرافیک اصفهان در سال ۱۳۹۶ با شرکت سیوا همکاری آغاز کرد در جهت طراحی تقویم رومیزی. در این همکاری شرکت اوتیس گرافیک اصفهان با استفاده از موضوع کاری شرکت سیوا اصفهان که ایجاد طرح تخفیفی از اماکن ورزشی با استفاده از بن های تخفیف در اصفهان بود سعی کرد در تصاویر استفاده شده در این تقویم رومیزی ارتباط ورزش و طراحی را ایجاد کند.و پس از تایید شرکت سیوا چاپ تقویم توسط تیم چاپ اوتیس صورت گرفت.


توضیحات برای عکس ثبت نشده
تمامی حقوق این سایت متعلق به outis.ir